De uitstraling van het hart

Yfke Laanstra

Hoe fascinerend is het toch dat we onderling zo’n groot effect op elkaar kunnen hebben, dat er zoveel uitgewisseld wordt aan informatie en energie en dat er zoveel plaats vindt in de, voor ons menselijke oog, onzichtbare dimensies.

In, om en door ons lichaam bewegen er zoveel energieën en we zijn onderdeel van zo’n complex spectrum aan kracht- en energievelden dat het door ons menselijk brein eigenlijk niet te bevatten is. 

Hoe opmerkelijk is dan toch eigenlijk de aanhoudende en voornaamste focus van onze wetenschap op de intelligentie vanuit ons brein en ons denken. Ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie focussen zich op het brein en hoe we onze hersencapaciteit kunnen vergroten. En begrijp me niet verkeerd, ons brein is een fascinerend en ontzettend waardevol deel van ons mens zijn, waar zouden we zijn zonder ons hoofd en onze hersenen! 

Maar als we spreken over intelligentie, dan is ons fysieke en energetische hart een onwaarschijnlijk intelligent en groots aspect van wie we zijn

Oude beschavingen kenden vele kwaliteiten toe aan het hart: die van wijsheid en inzicht, en het hart als bron van moed, hoop en vertrouwen. En door de tijd heen is veel oude kennis en wijsheid naar de achtergrond verdwenen en is de aandacht verschoven naar ons brein, onze mind, vanuit een meer technologisch en wetenschappelijk perspectief. 

In de embryonale fase ontwikkelt zich als eerste het hart als orgaan en gaat dit kloppen (circa 20 dagen na conceptie) nog voordat het brein volledig ontwikkeld is (rond circa 90 dagen). 

In wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat het hart eerder gevaar signaleert dan het brein. Het brein gebruikt logica en ratio maar het hart signaleert veel meer en voelt wat er gaat komen. Recent onderzoek maakt duidelijk dat er namelijk meer instructies van het hart naar het brein gaan dan andersom. 

Elektromagnetisch krachtenspel 
Alles in ons levend universum heeft een elektromagnetische uitstraling, de kosmos, de sterren, onze aarde als ook ons lichaam, de planten, dieren, voeding etc. We leven in een zee van elektromagnetische golven cq frequenties en alles is daarmee met elkaar verbonden en dus met elkaar in interactie. Niets is op zich staand en het klapperen van een vleugel van een vlinder kan verregaande gevolgen hebben elders op onze planeet (het zogenaamde ‘butterfly effect’). 

Onze hersengolven, hart frequenties en de frequentie van onze aarde zijn in het meest ideale geval in volledige harmonie (dus op dezelfde frequentie cq golflengte, deze wordt ook wel de Schumann resonantie genoemd). Dan is er een staat van volmaakt welzijn: een vitaal lichaam, een heldere geest en een open hart. 

Je kunt je dan ook voorstellen dat technologieën die elektromagnetische straling uitzenden onze frequentie en dus ons welzijn direct kunnen beïnvloeden, zowel ten goede als ten kwade. Er zijn inmiddels geavanceerde technologieën die hart coherentie stimuleren en onze hersengolven naar harmonieuzere frequenties geleiden. Er zijn echter ook technologieën welke onze frequenties, en hiermee onze resonantie met de aarde, verstoren. Denk hierbij aan draadloos internet (wifi), dect telefoons, TV, magnetron, computer, smart phones, smart meters etc. Deze verstoring heeft een direct invloed op onze gezondheid en algehele welzijn, en kan leiden tot klachten en in het ergste geval tot ziekte. Al naar gelang hoe gevoelig je bent voor deze frequenties. 

Nu wil dit niet zeggen dat je hier per definitie ver van zou moeten blijven, maar je hier bewust van zijn kan zeker geen kwaad. Je kunt vele voorzorgsmaatregelen nemen om de storende invloeden van dergelijke apparatuur te neutraliseren. Een goede gronding, een bewust contact met de aarde, doet in ieder geval wonderen om overtollige spanning af te voeren. 

Hart en hoofd in harmonie 
Ook zorgt dergelijke apparatuur er vaak voor dat je meer in je hoofd zit en dat je daarbij voornamelijk actief bent in je linker hersenhelft, die van structuur, logica en ratio. Hiermee bèta hersengolven activerend die je in een constante staat van alertheid of stress houden, welke je aandacht naar buiten richten. Je staat dan minder in contact met je intuïtie en creativiteit. Ik heb om deze reden bijvoorbeeld een dag in de week ingesteld waarbij ik niet ‘online’ ben en mijn laptop, smart phone of tablet uit zet (Digital Detox Day). Ik richt dan mijn aandacht bewust op rechter hersenhelft activiteiten zoals: visualiseren, mediteren, voelen, dromen en schrijven. Meditatie, bijvoorbeeld in de vorm van het bewust aandacht brengen naar je hart, stimuleert alpha of zelfs thèta hersengolven en genereren diepe ontspanning, harmonie en contact met je binnenwereld, je intuïtie. 

In een staat van optimaal welzijn zijn onze hersengolven, hartfrequenties en de aarde frequentie in harmonie. 

Zonnevlammen zijn ook een mooi voorbeeld van krachten welke heftige invloed kunnen hebben op de elektromagnetische velden in het universum. Zodra er heftige uitbarstingen zijn in de zon, kunnen met name hoog-gevoelige mensen dit als zeer verstorend ervaren aangezien dit hun eigen veld waarneembaar beïnvloed en destabiliseert. 

Het elektromagnetische veld van ons hart strekt zich uit tot vele meters rondom ons fysieke lichaam en dit veld is vele malen groter en sterker (variërend van 100 keer elektrisch sterker tot wel 5000 keer magnetisch sterker) dan die van het brein. Het hart is uit één geheel opgebouwd en vertegenwoordigt eenheid, het brein is uit twee hersenhelften opgebouwd en vertegenwoordigt dualiteit.  

Het hart heeft een elektromagnetisch veld dat zich tot vele meters rondom ons lichaam uitstrekt. Dit veld is vele malen groter en sterker dan die van ons brein. 

Torus 
Dit elektromagnetische, holografische veld dat zich rondom ons hart en lichaam bevindt, heeft een geometrische vorm en wordt ook wel de Torus genoemd. Het lijkt nog het meest op een donut. Het beweegt zich van binnen naar buiten en vice versa. Rondom het menselijk lichaam is het kruispunt van deze tegengestelde bewegingen het hart. Dit geeft ook erg mooi de overgang hierin weer van dualiteit naar eenheid, die ene plek in het lichaam waar er afwezigheid van dualiteit is. Deze ruimte noemen ze ook wel ‘de kleine ruimte van het hart’. Daar is het elektromagnetische veld ook het sterkst. Hoe krachtig is het dus om daar regelmatig bewust met je aandacht naar toe te gaan! Ons hart chakra is tevens het transformatie punt van het ik naar het wij-denken, van de ‘lagere’ naar de hogere chakra’s.   

Liefdesfrequentie: 528hz 
Eén van de frequenties die het hart beroert is 528hz en deze wordt ook wel de liefdesfrequentie genoemd. Dit is tevens de frequentie die in het kleurenspectrum het dichtst de kleur groen benadert. Vandaar dat het hart chakra vaak, naast roze, in de kleur groen wordt weergegeven. Dit is een kleur die harmoniseert en balanceert. In de natuur is dit dan ook een van de meest voorkomende kleuren: chlorofyl (bladgroen) resoneert op deze frequentie. Het gebruiken van stemvorken, of het afspelen van muziek in deze frequentie (zie ook 432hz) zijn dan ook een weldaad voor lichaam, ziel en geest. 

Amazing Grace 
Een harmonieus hartritme, oftewel hart coherentie, is een belangrijke indicator van ons emotioneel welzijn. Om hart coherentie te genereren is de kracht van dankbaarheid onmiskenbaar! Door dagelijks aandacht te geven aan datgene waar je dankbaar voor bent, activeer je de kracht van je hart. Het elektromagnetische veld wordt gestimuleerd, je algehele welzijn neemt toe en je activeert de toegang tot je hart intelligentie. 

Op reis 
Onze hedendaagse maatschappij, en met name de media, is voornamelijk gefocust op wat er mis is in de wereld. Waar we bang voor zouden moeten zijn, waar we ons voor moeten behoeden, tegen moeten beschermen en voor moeten verzekeren. Dit verstoort structureel onze frequentie en verlegt de focus van liefde naar angst: haar tegenpool. Jouw elektromagnetisch veld neemt af in omvang en beïnvloedt je (emotionele) welzijn, leven wordt overleven, we raken gevangen in ons hoofd, je aandacht wordt verlegd van binnen naar buiten en je bent kwetsbaarder voor invloeden van buitenaf. 

De reis van het hoofd naar het hart, alhoewel feitelijk slechts zo’n 30 cm, wordt wel de langste reis genoemd aangezien dit voor de meeste mensen een ontzettend grote uitdaging is. 

Het is het loslaten van kaders, van beperkende overtuigingen, het uitgaan van het goede in de mens, zonder oordelen en vanuit compassie handelen. Het is de shift maken van overleven en denken aan jezelf naar samenleven en focus op het grotere geheel. En je af te vragen hoe jij hieraan kunt bijdragen, met jouw unieke talenten en hier dan actief naar te handelen. Het vraagt overgave en vertrouwen op je intuïtie, vanuit een diep innerlijk weten dat er voor je gezorgd wordt wanneer jij je hart volgt. Iedere dag opnieuw bewust hierin de keuze te maken. Wat een immense kracht komt er vrij wanneer wij onze hartintelligentie activeren en inzetten! 

Volg je hart, dat klopt altijd!

***

Je kunt de PDF van het artikel via onderstaande link downloaden, laat me weten wat je ervan vond :)

Uitstraling van het hart - BRES magazineMeer als dit lezen? 

Maak dan via onderstaande button een (gratis) account aan voor mijn User Innerface, hier vind je alle full-length artikelen en veel meer. Wil je meer ontdekken over het snijvlak van bewustzijn, computertechnologie en menselijk potentieel? Schrijf je in voor mijn Nieuws Update bovenaan deze pagina.

* Nodig

Reacties


Top